Archives มกราคม 2023

เศรษฐกิจไทย

คลังฟื้น”เหมืองแร่โปแตชอาเซียน”ชัยภูมิ 6.3 หมื่นล้าน แก้ปุ๋ยแพง

คลังเสนอฟื้นโครงการ”เหมืองแร่โปแตชอาเซียน” จังหวัดชัยภูมิ วงเงินลงทุนรวม 63,800 ล้านบาท ทดแทนการนําเข้าแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม

โครงการ”เหมืองแร่โปแตชอาเซียน” ที่อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อกระทรวงการคลัง ได้เสนอแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยครม.ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสม ในการลงทุนในโครงการทําเหมืองแร่โปแตชที่อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินลงทุนรวม 63,800 ล้านบาท ให้เป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects) (Basic Agreement)

รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล และแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มทุนบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) เพื่อเสนอครม.พิจารณาต่อไป

สำหรับโครงการทําเหมืองแร่โปแตชที่อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นเมื่อปี 2523 โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทย ได้ลงนามในข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน(Basic Agreement) ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Projects:AIP) เพื่อกําหนดให้มีโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เศรษฐกิจไทย

โดยแต่ละประเทศจะต้องดําเนินโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ และกําหนดให้ประเทศเจ้าของโครงการต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 50% ของยอดเงินลงทุนทั้งหมด และมีสัดส่วนที่เป็นเงินลงทุนจากรัฐบาลเจ้าของโครงการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 20% ของยอดเงินลงทุน และอีก 40% ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ลงทุน

เมื่อ 28 มีนาคม 2532 ไทยเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม นําโครงการทําเหมืองแร่โปแตชที่อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ASEAN Experts Group) ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตสาหกรรมแร่ธาตุและพลังงาน (COIME) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า โครงการข้างต้นมีความเหมาะสม ทั้งทางด้านเทคนิค และทางเศรษฐกิจ มีผลตอบแทนทางการลงทุนภายหลังเสียภาษีแล้วในอัตรา 18.34% เหมาะสมที่จะเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนได้

อย่างไรก็ตามโครงการทําเหมืองแร่โปแตชเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องผลิตปุ๋ยโปแตชอย่างต่ํา 1 ล้านตันต่อปี จึงจะมีความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ จําเป็นต้องหาตลาด ที่แน่นอน การเสนอเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน จะทําให้โครงการมีตลาดอาเซียนรองรับ และจะได้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายปุ๋ยโปแตชในประเทศเหล่านี้อีกด้วย

รวมถึงการเสนอโครงการนี้เป็นโครงการ อุตสาหกรรมอาเซียนของประเทศไทยจะเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุนของรัฐบาล เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทุนถึง 306 ล้านเหรียญสหรัฐ

18 กันยายน 2533 ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กร ผู้ถือหุ้นของฝ่ายไทยเข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัททําเหมืองแร่โปแตชของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ Basic Agreement ภายใต้ชื่อบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) และให้กระทรวงอุตสาหกรรมหารือกับกระทรวงการคลัง จัดหาเงินจํานวน 770,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทุนจดทะเบียนขั้นต้น

ข่าวธุรกิจ

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สนุกกับปัญหา..อย่าท้อ! คัมภีร์ ‘ตัน’ เคลื่อนธุรกิจ

“ตัน ภาสกรนที” มีคัมภีร์คู่กาย มองวิกฤติให้เป็นโอกาสได้เสมอ แนะผู้ประกอบการอย่าท้อ หากเจอปัญหาเพราะน้ำลงต้องมีวันขึ้น

ปี 2566 เศรษฐกิจที่ทั่วโลกนิยามคือภาวะ “ถดถอย” หรือ Recession หลากปัจจัยลบกระทบธุรกิจ ปากท้องผู้คน ปัญหาการเมืองระดับโลกที่การแบ่งขั้วยังมีให้เห็น เมื่อยักษ์ใหญ่ “สหรัฐฯ VS จีน” ยังชิงความเป็นมหาอำนาจ อาจก่อหวอดสงครามเย็นในพื้นที่ใหม่ๆ ต่อจาก “รัสเซีย-ยูเครน”

ย้อนกลับมามองประเทศไทย เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายมอง “ฟื้นตัว” กลับมาเติบโตระดับ 3-4% ลุ้นการเลือกตั้ง จะผลักเม็ดเงินสะพัดในระบบ ส่วนภาคธุรกิจกลับมาเร่งเครื่องค้าขาย ปั๊มยอด หลังเผชิญวิกฤติโรคระบาด จนกระทบยอดขายไปบ้างไม่มากก็น้อย

วิกฤติยังไม่พ้นคอเสียทีเดียว แล้วการขับเคลื่อนธุรกิจควรเป็นไปในทิศทางไหน อย่างไร กรุงเทพธุรกิจ คุยกับ “เสี่ยตัน ภาสกรนที” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ก่อนเจาะทิศทางของอิชิตัน กรุ๊ปปีนี้ “ตัน” มองภาพใหญ่ธุรกิจเครื่องดื่มจะกลับมาเติบโต โดยเฉพาะในหมวด “ชาเขียวพร้อมดื่ม” ซึ่งโมเมนตัมดีต่อเนื่องจากปี 2565 แรงส่งเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามา และผู้คนเริ่มอยากใช้เงินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้มั่งมีมาก หรือมีเงินน้อย หลังจาก 2 ปีที่เกิดโรคระบาด ต่างพากันรัดเข็มขัดแน่น

“การท่องเที่ยว ลงทุนเริ่มมา ผู้คนมีกำลังใจ ทำให้กล้าใช้จ่ายมากขึ้น”

“เสี่ยตัน” มีธุรกิจในมือหลากหลาย อย่างเครื่องดื่มทั้งชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น” ยังมีโรงแรมที่เชียงใหม่ มีกิจการตลาดนัดนินจาอมตะ ที่ชลบุรี ร้านค้าปลีกวัน นิมมาน เชียงใหม่ ฯ ผู้คนใช้บริการคึกคัก บางแห่ง เรียกว่าเก็บค่าบริการจอดรถและใช้ห้องน้ำได้มากกว่าช่วงก่อนโควิดระบาดด้วยซ้ำ

การท่องเที่ยวแม้ “จีน”ยังไม่กลับมาเต็มร้อย ชาติอื่น เข้ามาทำรายได้แทน ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ฯ ซึ่งล้วนกำลังซื้อสูง นี่เป็นมุมมองของ “ตัน”

ขณะที่ปัจจัยลบ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ จนผู้ประกอบการอาจมองเป็น “วิกฤติ” กระทบปี 2566 “ตัน” เชื่อว่า ในทุก “วิกฤติ” มี “โอกาส” อยู่เสมอ พร้อมยกประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาแล้วหลายเหตุการณ์ กลับเป็นตัวแปรที่ทำให้บริษัทสร้างการเติบโต ได้ดิบได้ดีไม่มากก็น้อย

ข่าวธุรกิจ

“จริงๆผมได้ดีเกือบทุกครั้ง เพราะวิกฤติ” ตันเล่าและขยายความว่า หลายครั้งที่ธุรกิจมักกล่าวถึงตัวแปรสำคัญอย่าง “จีดีพี” หรือเศรษฐกิจมหภาคถดถอย จนทำให้ไม่กล้าขยับตัว แต่อยากให้พลิกมุมมองในหลายวิกฤติมีคนท้อแท้ คิดมาก จนม้วนเสื่อ ธุรกิจหายไปจากตลาด แต่หากกัดฟันสู้ อาจสร้างการเติบโต ทดแทนส่วนที่หายไปได้

“เมื่อเกิดวิกฤติต้องเข้าใจว่าเหมือนน้ำลง เดี๋ยวต้องมีน้ำขึ้นอีกรอบ ในวันที่เศรษฐกิจถดถอย หากเศรษฐกิจฟื้น อาจมีคนไม่อยู่ ออกจากธุรกิจแล้ว เมื่อกลับมาจะเห็นการเติบโตแรงกว่าเดิมผมผ่านวิกฤติมา 3-4 รอบ ตั้งแต่ปี 2540 ธุรกิจกลับมาโตแรงกว่าเดิม เพราะเหมือนตลาดล้างกระดานใหม่ คนแข็งแรงจะอยู่ ดังนั้นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีต้องแข็งแรงอยู่ให้ได้ ขยันทำงานขึ้น 2-3 เท่า ย่อมมีโอกาสโต”

ในภาวะเศรษฐกิจดี ผู้ประกอบการจะเช่าพื้นที่ ทำการค้าขายในทำเลทองยาก กลับกันเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี โอกาสเช่าพื้นที่ถูกใน “ทำเลดี” มีมาก อีกทั้ง “คู่แข่ง” หายไป หากกัดฟันอดทน ประหยัดค่าใช้จ่าย มุ่งหารายได้เพิ่มเติมส่วนที่ขาดย่อมสร้างการเติบโตได้

“ช่วงโควิดเราก็เติบโต พอเศรษฐกิจดี แม้มีโอกาสโต แต่ไม่ใช่ทุกคนจะโตหมด เพราะการแข่งขันจะสูงมาก ขึ้นกับความสามารถของผู้ประกอบการ”

ยุคดิจิทัล โอกาสทองทำเงิน ยังมีมาก หากเปลี่ยนวิธีคิด การค้าขาย เพราะผู้ประกอบการ “รายย่อย-เล็ก” สามารถทำตลาดได้ทุกที่ เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น บุกต่างประเทศได้ด้วย เทียบในอดีตจะไปค้าขายแต่ละที่ยากลำบาก

“วิธีค้าขายเดิมๆอันตราย นับวันจะลดลง การหาพื้นที่เพิ่ม จากออนไลน์มาเติม หากำลังซื้อต่างประเทศ เปลี่ยนวิธีคิดทำธุรกิจใหม่ สร้างการเติบโตได้”

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจ สิ่งสำคัญที่ต้องสำรวจคือสุขภาพการเงินขององค์กรว่าแกร่งมากน้อยเพียงใด

“สิ่งที่ต้องสนใจคือธุรกิจของเราตอนนี้เป็นยังไง กระแสเงินสดไปได้ไหม อย่าไปกลัววิกฤต เพราะคุณไม่ได้เจอมันคนเดียว ต้องสนุกไปกับปัญหา อย่ากลัว อย่าท้อ แล้วเชื่อว่า..วิกฤตจะเป็นโอกาสของเรา”

ข่าวเกมส์

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling เกมโอโตเมะผจญภัย

เปิดเล่นตัวเดโมวันนี้ The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling เกมโอโตเมะผจญภัยสุดโรมานซ์

ข่าวเกมส์

ไปทดลองสัมผัสกับเรื่องราวของโลกที่มนุษย์ผู้หญิงขาดแคลนอย่างหนักหน่วงกันก่อนได้แล้ววันนี้ ล่าสุด dramatic create มีตัวเกมเวอร์ชั่นเดโมของ The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling มาให้ลองเล่นกันดูก่อนได้แล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม Switch ผ่าน Nintendo eShop พร้อมเปิดพรีออร์เดอร์ให้สั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้าได้แล้วในราคาลดพิเศษ 10% สำหรับเดโมตัวนี้มีรองรับทั้งภาษาญี่ปุ่น จีนดั้งเดิม จีนแบบย่อและอังกฤษ แต่ข้อมูลที่เซฟไว้ไม่สามารถนำไปใช้กับเกมตัวต็มที่จะเปิดจริงในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และจะมีเวอร์ชั่น PC (เล่นผ่าน Steam) คลอดตามาภายในปีนี้

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling เป็นเกมนิยายภาพแนวโอโตเมะบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยสุดโรมานซ์ของหญิงสาวและความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเกิด ความขัดแย้งและความเชื่อ มีฉากหลังเป็นทวีปที่จำนวนประชากรผู้หญิงลดลงขั้นรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ไม่มียารักษาคือ “The Rot” เพื่อนๆ จะได้เกาะติดไปกับเรื่องราวของ Naala หญิงสาวที่กำลังจะได้อภิเษกสมรับกับ Auri ว่าที่กษัตริย์คนต่อไปแห่งประเทศ Rus แต่กลายเป็นว่าต้องมาเจอกับฝันร้าย เมื่อ Rus ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพจากประเทศ Nasla ที่เคยมาลักพาตัวแม่ของเธอไปตั้งแต่วัยเด็ก แนะนำเกมส์เพิ่มเติม คลิ๊กได้เลย >>> ปิดซอยเลี้ยง The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition มาธันวาคมนี้

ข่าวฟุตบอลวันนี้

‘สาลิกา’ เปิดตัว ‘กอร์ดอน’ แข้งใหม่คนแรกตลาดหน้าหนาว

นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด คว้าตัว แอนโธนี่ กอร์ดอน ศูนย์หน้าคนใหม่จาก เอฟเวอร์ตัน ด้วยสัญญาระยะยาวเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดว่าจะมีค่าตัวรวมอยู่ที่ 45 ล้านปอนด์ แพงเป็นอันดับสอง และเป็นนักเตะรายแรก ทูน อาร์มี่ ในเดือนมกราคมนี้

นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ทีมในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศปิดดีล แอนโธนี่ กอร์ดอน กองหน้าดาวรุ่งจาก เอฟเวอร์ตัน คู่แข่งร่วมลีก มาเสริมทัพระยะยาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม แต่ไม่ได้มีการเผยรายละเอียดของสัญญา โดยคาดว่าจะมีค่าตัว 40 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1,626 ล้านบาท บวก แอดออน 5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 203 ล้านบาท

ดาวเตะวัย 21 ปี ถือนักเตะใหม่รายแรกของ สาลิกาดง ในตลาดซื้อขายรอบสองเดือนมกราคมนี้ และเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอันดับสองในถิ่น เซนต์ เจมส์ พาร์ค รองจาก อเล็กซานเดอร์ อิซัค ที่ย้ายจาก เรอัล โซเซียดาด ด้วยราคา 63 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2,593 ล้านบาท เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

ข่าวฟุตบอลวันนี้

” ตั้งแต่ผมได้ยินถึงความสนใจ ผมก็เชื่อเสมอว่า นิวคาสเซิ่ล คือทีมของผม ” แข้งป้ายแดง กล่าวกับเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ ” ผมคิดว่า ฐานแฟนบอลและเมืองนี้เหมาะกับผมจริงๆ แนวทางการเล่นของทีมภายใต้ผู้จัดการทีมเหมาะกับผมจริงๆ และสโมสรก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง ผมรู้สึกว่า เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ผู้คนยังมองไม่เห็นว่า ผมสามารถทำอะไรได้บ้าง ผมคิดว่าภายใต้ผู้จัดการทีม และแนวทางที่สโมสรกำลังดำเนินอยู่ ผมสามารถพัฒนาฝีเท้าได้จริงๆ ที่นี่ ”

ด้าน เอ็ดดี้ ฮาว ผู้จัดการทีม ทูน อาร์มี่ กล่าวถึง หัวหอกทีมชาติอังกฤษรุ่น- ยู 21 ซึ่งเพิ่งผ่านการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญามาเป็นลูกทีมคนใหม่ว่า เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ชั้นยอด ตนตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับเขา เพื่อพัฒนาเขา และรอคอยที่จะได้เห็นว่า เขาทำอะไรได้บ้างในสีเสื้อของ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด

สำหรับ กอร์ดอน เข้าร่วมอะคาเดมี่ของ ทอฟฟี่สีน้ำเงิน ตั้งแต่อายุ 11 ปี และประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่เมื่ออายุ 16 ปีใน ยูโรปา ลีก เมื่อปี 2017 เขาลงเล่นไปแล้ว 78 นัด ยิงได้ 7 ประตู และเขาสามารถลงประเดิมให้กับต้นสังกัดใหม่ เดอะ แม็กพายส์ เปิดบ้านรับการมาเยือน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในเกมลีกวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม>>> ขอพระทำโทษ สื่อดังเผย “เทน ฮาก” ยื่นคำขาดขอลงทัณฑ์หนักใส่ “โรนัลโด” คดีด่าแมนยูฯ

 

สมัครสล็อต

สมัครสล็อต

สมัครสล็อต เว็บตรงวันนี้ เดิมพันกำไรดี อยู่ที่ไหนก็สร้างรายทำเงินเข้ากระเป๋าได้

สมัครสล็อต เว็บตรงวันนี้นับเป็นรูปแบบของการเดิมพันรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณได้รับผลกำไรตั้งแต่วันแรกที่เปิด user เพราะเมื่อสมัครแล้วคุณจะได้รับโบนัสพิเศษทันที เป็นโบนัสเครดิตฟรีนำไปเดิมพันได้ทุกเกมบนเว็บตรงออนไลน์ ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่บาคาร่า เกมสล็อตออนไลน์เกมพนันกีฬาอื่น ๆ ที่รวบรวมไว้ที่เว็บตรง วันนี้เล่นได้ผ่านมือถือทุกระบบรวมถึง browser คอมพิวเตอร์ ทุกช่องทางจัดเต็ม อัตราการจ่ายเงินสูง และให้คุณได้พบกับเอฟเฟกต์ เกมพนันที่สร้างความสนุกตื่นเต้นเร้าใจไม่มีเบื่อ สำหรับใครที่อยากจะสมัคร วันนี้ไม่ยากไม่ต้องเตรียมเงินค่าสมัครขอเปิด user ฟรีอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์

สมัครสล็อต

สมัครสล็อต เว็บตรงดีอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาบอก

สมัครสล็อต เว็บตรงมีข้อดีหลายอย่าง จึงมีการแนะนำและบอกต่อจากเซียนพนันว่า ถ้าอยากได้กำไรจากการเดิมพันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตาม ให้ผู้เล่นเข้ามาเปิด user หรือสมัครกับเว็บตรงเท่านั้น อย่างวันนี้หากคุณเปิด user กับเว็บตรง คุณจะได้พบกับช่องทางการทำเงินที่ไม่มีเบื่อ เดิมพันมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย เพราะมีการเงินมั่นคง พร้อมเลือกใช้ระบบบริการ สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา ที่มีมาตรฐาน ซึ่งหากให้สรุปข้อดีของการเล่นที่เว็บตรงคือ

  1. เว็บตรงมาพร้อมระบบทันสมัย ทำให้การเดิมพันของคุณไม่มีติดขัด เนื่องจากเว็บไซต์อัปเดตด้วยตัวเองตลอดเวลา
  2. ต้องการันตีการเงินมั่นคง เล่นง่ายได้เงินไว จ่ายจริงแน่นอน พร้อมระบบการฝากถอนออโต้ ที่ไม่ผ่านเอเย่นต์ การันตีในเรื่องของความปลอดภัย
  3. คุณสามารถเดิมพันได้ทั้งแบบทดลองเล่น และวางเงินเดิมภายในรูปแบบของสมาชิก เลือกได้ตามความถนัดและความพร้อม
  4. ที่เว็บไซต์มีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่อยู่เสมอ เพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับผู้เล่น
  5. เมื่อมาสมัครเล่นที่เว็บตรง มั่นใจได้เลยว่าไม่มีการปิดเว็บหนี ทำให้การเดิมพันของคุณไม่มีติดขัดเรื่องพนันได้อย่างลื่นไหล ไร้ความกังวลใจ
  6. มาพร้อมระบบภาค full HD และระบบเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ทำให้เว็บโหลดไวให้คุณได้สนุกกับเกมเดิมพันได้อย่างสะดวกสบาย ไม่มีปัญหาเรื่องเว็บเด้งออก

สมัครสล็อตเว็บตรงปวันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งมีข้อดีมากมาย หากคุณอยากเล่นพนันให้ได้กำไร จึงไม่ควรพลาดเข้ามาเปิดประสบการณ์กันได้เลย โดยวันนี้สมัครได้เลยผ่านมือถือทุกระบบไม่ว่าจะเป็น android หรือ iOS ทุกช่องทางมีความเสถียร พร้อมพาคุณไปสนุกกับการเดิมพันได้ไม่มีเบื่อ

สล็อตออนไลน์ ดีที่สุด

ยูฟ่าสล็อตอาณาจักรเกมสล็อตออนไลน์มาแรง อันดับ 1 จัดเต็มกำไรสูงสุดให้ผู้เล่น

ยูฟ่าสล็อต666 นี่คือแหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์คุณภาพ สมัครสล็อต เล่นง่าย แตกไว ที่รวบรวมสล็อตไว้หลากหลายค่ายดัง สามารถสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้เล่น เป็นค่ายเกมสล็อตคุณภาพอย่างค่ายเกม pg slot ซึ่งมาพร้อมอัตราการจ่ายเงินสูง โอกาสทางการเงินมีทุกวัน ค่ายนี้มุ่งเน้นพัฒนาเกมสล็อตแต่ละเกมขึ้นมาเพื่อเป็นมอบความสนุก โอกาสทางการเงินและให้ผลตอบแทนดี ซึ่งในวันนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและกำไรสูงสุดแนะนำให้นักพนันเลือกที่จะสมัครสมาชิก สล็อตออนไลน์ ดีที่สุด โดยเป็นการเปิดยูสเซอร์ผ่านมือถือได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น android หรือ iOS เพื่อให้คุณได้เข้ามาเล่นเกมพนันในรูปแบบสมาชิก กดรับโบนัสพิเศษได้ทุกวันพร้อมจัดเตรียมโอกาสทางการเงินเพียบ วันนี้เปิด user ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโบนัสพิเศษและหลังจากเดิมพันทำกำไร คุณก็จะได้รับโอกาสทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย มาลองสัมผัสกับความคุ้มค่าในกันด้วยตัวเองกันได้เลย แหล่งที่มา>>> thaisbobet1688.com